Skip navigation.
Home

Pareiškimas dėl LR Prezidento rinkimų

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2009 m. vasario 24 d.

Laimos Andrikienės pareiškimas dėl prezidento rinkimų

Vilnius, 2009 m. vasario 23 d.

Lietuva rengiasi prezidento rinkimams. Kiekvieni rinkimai - naujas išbandymas demokratijai, jos institucijoms, politinėms partijoms. Rinkimai - tai ir visų mūsų pilietinės brandos egzaminas.

Prezidento rinkimai ypatingai svarbūs, nes mūsų valstybės Konstitucija šalies prezidentui suteikia nemenkas galias. Labai norėčiau, kad po visų mūsų patyrimų ir skaudžių pamokų šiemet vyksiantys rinkimai būtų ypatingai skaidrūs, demokratiški, kad piliečiai, o ne kokios nors grupuotės, partijų nomenklatūros nulemtų, kas bus aukščiausiasis mūsų valstybės pareigūnas būsimus penkerius metus.

Esu dėkinga visiems, pastaruosius dvejus metus raginusiems, skatinusiems ir drąsinusiems mane dalyvauti prezidento rinkimuose. Prieš keletą savaičių (2009 02 05) rašiau, kad galimas dalykas, jog prezidento rinkimuose kandidatuosiu. Neturiu ambicijų įsirašyti į Lietuvos istoriją. Tačiau visada turėjau ir turiu ambicijų padaryti Lietuvą stipria, modernia valstybe, į kurios nuomonę įsiklausoma, kurios interesų paisoma. Ir turiu ambicijų, kokiose pareigose ir kur bedirbčiau, visomis išgalėmis stengtis, dirbti, kad žmonės Lietuvoje gyventų gerai, pasiturimai".

Pastarąsias kelias savaites Tėvynės sąjungos skyriuose vyko kandidatų kėlimas prezidento rinkimams. Partijos narių, grupių ir skyrių nuomonė man yra labai svarbi, jų pareikštas pasitikėjimas ypatingai brangus. Todėl nuoširdžiai dėkoju Kauno miesto ir rajono, Vilniaus miesto, Joniškio, Klaipėdos, Šiaulių, Vilkaviškio, Palangos ir kitiems skyriams už mano kandidatūros siūlymą ir palaikymą.

Tačiau kitas Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs ilgametis Tėvynės sąjungos pirmininkas ir mano dabartinis kolega Europos Parlamente profesorius Vytautas Landsbergis, remiamas kai kurių TS-LKD skyrių, Lietuvos Sąjūdžio ir krikščionių demokratų, pateikė rimtą paraišką dalyvauti prezidento rinkimuose. Todėl, saugodama partijos vienybę ir vildamasi, kad Vytautas Landsbergis garbingai ir iki galo rungsis prezidento rinkimuose, atstovaudamas centro dešinę ir mūsų vertybes, aš apsisprendžiau nedalyvauti rinkimuose.

Dar kartą dėkoju mane remiantiems Lietuvos žmonėms - partiniams ir nepartiniams, jauniems ir vyresniems - už paramos laiškus, pasitikėjimą, bendrą darbą.

Vardan tos Lietuvos linkiu mums visiems tikro Prezidento - moralinio autoriteto, puikaus diplomato, patyrusio politiko, kovotojo už Lietuvos Nepriklausomybę, demokratiją, Lietuvos žmonių gerovę, gebančio sutelkti piliečius bendram darbui mūsų visų ir Lietuvos labui. Ir tepadeda mums Dievas.

Šaltinis:www.laimaandrikiene.lt