Skip navigation.
Home

Petro Auštrvičiaus biografija

Gimė 1963-iųjų metų gegužės 16 dieną Juodšiliuose, Vilniaus rajone. Tėvas - darbininkas, dirbo vienoje miestelio įmonėje, mama - medicinos seserimi vietos ligoninėje. Šiuo metu abu tėvai - pensininkai. Penkeriais metais vyresnė sesuo Nijolė - mokytoja.

Augo aplinkoje, kur šalia lietuvių kalbos dažnai girdėdavau rusų ir lenkų. Rusiukai vis sakydavo, kad rusų pagamintos raketos - geriausios pasaulyje, tad lenkiukus agituodavo oponuoti, kad ne viskas, kas rusų - geriausia – tokie buvo pirmieji "diplomatiniai" įgūdžiai. Pradinę mokyklą pradėjo lankyti jau mokėdamas lenkų ir rusų kalbas. Nuo ketvirtosios klasės mokėsi Vilniaus 39-ojoje vidurinėje mokykloje su sustiprintu matematikos mokymu. Anksti pradėjo svajoti apie ekonomisto profesiją, nes visada norėjo dirbti kruopštų, atsakingą darbą. Mokslai vidurinėje mokykloje sekėsi puikiai - buvo daugelio respublikinių konkursų, olimpiadų laureatas, gerai sekėsi tiek tikslieji, tiek humanitariniai mokslai, ypač kalbos.
1981m. įstojo į Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetą. Besimokydamas aktyviai dalyvavo Studentų mokslinės draugijos veikloje, taip pat organizuodavo įvairius fakulteto renginius. Čia susipažino ir su būsimąja žmona Gintare, kuri mokėsi viename kurse. Susituokė po studijų baigimo, 1989 m. Šeimoje auga du sūnūs - Vytenis ir Vainius.

Po studijų baigimo pradėjo dirbti Mokslų akademijoje Ekonomikos institute, kuriam tuomet vadovavo akademikas Eduardas Vilkas, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu ir įstojo į doktorantūrą.

Dar prieš Kovo 11-osios akto paskelbimą buvo pakviestas dirbti tik besikuriančioje Užsienio reikalų ministerijos vyresniuoju specialistu, vėliau tapo ministerijos pirmuoju sekretoriumi. Tuo pačiu metu aktyviai dalyvavo įstatymų kūrime. Kartu su kolegomis ekonomistais išleido dvi knygas apie rinkos ekonomiką, buvo vienas Laisvosios rinkos instituto steigėjų.
1992-aisiais metais išvyko trumpų diplomatijos studijų į Stanfordo universiteto Hooverio institutą. Po studijų Amerikoje pradėjo dirbti URM Šiaurės Europos šalių skyriaus vedėju.
1998-taisiais tapo ministro pirmininko patarėju užsienio politikos klausimais. Kurė Europos komitetą, kuris buvo įsteigtas 1998 m. gegužės ir tapo pagrindiniu pasirengimo narystei Europos Sąjungoje koordinatoriumi. 1999-taisiais metais, atsistatydinus tuometiniam premjerui, pradėjo dirbti Vyriausybės kancleriu. Po metų sugrįžo dirbti į URM, tik šį kartą - ambasadoriumi ypatingiesiems pavedimams. 2001-taisiais tapo Europos komiteto generaliniu direktoriumi ir vyriausiuoju derybininku derybose dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje.

Kandidatavo 2004 m. Prezidento rinkimuose.

Prabėgus vos keliems mėnesiams kandidatavo Seimo rinkimuose. Yra išrinktas Senamiesčio rinkiminėje apygardoje.

Negalėdami taikstytis su įsivyravusia korupcija, siaurais grupiniais interesais, melu ir arogancija, 2006 m. pradžioje su bendraminčiais įkūrėme naują, moralios ir atviros politikos reikalaujančią partiją – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį

Šaltinis:http://austrevicius.lt